ประกาศทำลายแฟ้มประวัติปี 2567

เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความประสงค์จะทําการล้มเวชระเบียนผู้ป่วย ทั้งในรูปแบบเอกสารและระบบ Electronic ที่มารับการรักษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2556 และขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป
หากผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความประสงค์จะเก็บประวัติของท่านไว้

กรุณาติดต่อที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ผู้ป่วยนอก

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

โทร.038-317333 ต่อ 2008-9

หรือสแกน QR Code เพื่อแจ้งขอประวัติ หรือ ลิ้งค์ขอประวัติ : https://bit.ly/3wZNKsR


ปรึกษาแพทย์


    Related Health Blogs

    Related Doctors