ประกาศทำลายแฟ้มประวัติปี 2566

เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความประสงค์จะทำการทำลายแฟ้มประวัติ และฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยที่มารับการรักษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 – 2555 และขาดการติดต่อ กับโรงพยาบาล ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป หากผู้ที่เคยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีความประสงค์จะเก็บประวัติและฟิล์มเอกซเรย์ของท่านไว้

กรุณาติดต่อแผนกต้อนรับ

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. 038-317333

หรือสแกน QR Code เพื่อแจ้งขอประวัติ

 


ปรึกษาแพทย์


    Related Health Blogs

    Related Doctors