โรคไมเกรน ปวดหัวหนักทำคุณภาพชีวิตพัง (Migraine)

ไมเกรน (Migraine) เป็นโรคในกลุ่มอาการปวดศีรษะที่พบบ่อย และพบมากในวัยรุ่น สาเหตุของการเกิดโรคไมเกรนยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่การปวดศีรษะไมเกรนนั้นมักจะมีอาการรุนแรงและเกิดบ่อยจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการของโรคไมเกรน

1. มักปวดศีรษะข้างเดียว
2. อาการปวดจะดีขึ้นใน 1-2 วัน และเกิดซ้ำๆ
3. จะปวดศีรษะลักษณะตุ๊บๆ และปวดมากขึ้นหากขยับร่างกาย หรือทำกิจกรรมต่างๆ
4. มักปวดศีรษะร่วมกับมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน
5. อาจมีอาการนำ ก่อนหน้าอาการปวดศีรษะจะเกิดขึ้น เช่น เห็นแสงระยิบระยับ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยว

การดูแลรักษาโรคไมเกรน

1. รักษาไมเกรนโดยไม่ใช้ยา ได้แก่ การหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดหัว เช่น หลีกเลี่ยงการอดนอน การควบคุมอาหารบางชนิด ผงชูรส แอลกอฮอล์ ของหมักดอง และควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2. การรักษาไมเกรนด้วยยา แพทย์จะใช้ยาในกลุ่มที่ป้องกันอาการปวดศีรษะ และยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการปวดศีรษะ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละราย

การวินิจฉัยโรคไมเกรน

การวินิจฉัยโรคไมเกรน มักอาศัยเพียงประวัติอาการปวดศีรษะที่เข้าได้กับลักษณะของไมเกรน และการตรวจร่างกายทางระบบประสาทที่ไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะ

สำหรับการตรวจเพิ่มเติมโดยการตรวจเลือดหรือเอกซเรย์สมองนั้น อาจพิจารณาเป็นรายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่สงสัยว่า อาจปวดศีรษะจากสาเหตุอื่น หรือ รักษาด้วยยาแล้วอาการปวดศีรษะไม่ดีขึ้น

และเนื่องจากไมเกรน เป็นโรคที่มักมีอาการปวดศีรษะมากและเกิดขึ้นซ้ำๆ ผู้ป่วยจึงควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจ วินิจฉัย ว่าการปวดศีรษะนั้น ไม่ได้มีสาเหตุมาจากโรคอื่นๆ และหากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไมเกรนแน่แล้ว เป้าหมายการดูแลรักษาของแพทย์ ก็คือการทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะลดลง ความถี่ลดลง เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพดีขึ้น

การวินิจฉัยโรคไมเกรน มักอาศัยเพียงประวัติอาการปวดศีรษะที่เข้าได้กับลักษณะของไมเกรน และการตรวจร่างกายทางระบบประสาทที่ไม่พบความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของอาการปวดศีรษะ

ปรึกษาแพทย์


    Related Health Blogs

    Related Doctors