มะเร็งปากมดลูก ตรวจพบเร็วก่อนลุกลาม รักษาหายได้

แม้ว่ามะเร็งปากมดลูก เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของมะเร็งในสตรีไทย แต่การป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งปากมดลูกนั้นทำได้ง่ายๆ ด้วยการตรวจคัดกรอง และการฉีดวัคซีนป้องกัน

สาเหตุการเกิดมะเร็งปากมดลูก (Cancer of Cervix)

มะเร็งปากมดลูก พบบ่อยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม พบมากในผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 35-60 ปี และเกือบ 100% เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งเป็นเชื้อที่ติตต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วมีโอกาสติดเชื้อ HPV สูงถึง 70% ทั้งนี้ โรคมะเร็งปากมดลูกยังนับเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หากได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก ซึ่งพบได้จากการตรวจคัดกรอง

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถทำได้โดย

  1. ตรวจหาเซลล์ผิดปกติ (Thin prep Pap smear)
  2. ตรวจหาเชื้อไวรัสก่อมะเร็งโดยตรง (HPV test) ซึ่งเป็นการตรวจที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถตรวจพบรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง หรือตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยทั้งสองภาวะนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้

แต่น่าเสียดายที่ผู้หญิงส่วนมากไม่มารับการตรวจ ทำให้สูญเสียโอกาสที่จะค้นพบโรคในระยะเริ่มแรก ซึ่งการปล่อยให้โรคลุกลามจนมีอาการก็มักจะสายเกินไปกับการรักษาให้หายขาด

ดังนั้น ผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หรือมีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยปีละครั้ง แต่ถ้าตรวจพบว่ามีการติดเชื้อชนิดความเสี่ยงสูง แพทย์จะนัดตรวจซ้ำทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ เช่นกัน


ปรึกษาแพทย์

    [clinic] [from]


    Notice: Undefined variable: term_clinic_id in /var/www/vhosts/phyathai-sriracha.com/httpdocs/wp-content/themes/phyathai-sriracha/template-parts/carousel-article.php on line 62

    ข้อมูลสุขภาพ

    แพทย์ที่เกี่ยวข้อง