อยากมีลูก…นับวันไข่ตกอย่างไร ให้มีโอกาสตั้งครรภ์?

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากมีลูก แต่ทำยังไงก็ยังไม่ตั้งครรภ์สักที จริงๆ แล้ว เรื่องแบบนี้บางครั้งต้องอาศัยจังหวะและเวลาที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่องของการ “ตกไข่” ในช่วงวันที่ควรมีเพศสัมพันธ์ เมื่อจังหวะเหมาะสมก็ท้องได้ไม่ยาก การนับวันไข่ตกไข่ให้เป็นจึงเป็นเรื่องสำคัญ!

“ตกไข่” คืออะไร?

ตกไข่ หรือที่เรียกกันว่า ไข่ตก เป็นกลไกธรรมชาติในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นทุกเดือน จนกว่าจะเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน โดยจะมีเวลารอบละประมาณ 28-35 วัน ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรกการมีประจำเดือนในรอบนั้นๆ ซึ่งวันที่ไข่ตกนี้เองจะเป็นวันที่ไข่ใบที่สุกที่สุดออกมาจากรังไข่แล้วเคลื่อนไปอยู่ยังส่วนปลายของท่อนำไข่

1 รอบเดือนมีการตกไข่แค่เพียง 1 ครั้ง  จึงเป็นโอกาสในการตั้งครรภ์

สำหรับวันที่ไข่ตกของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรอบเดือน โดยปกติแล้วเมื่อไข่ตกมาแล้วนั้นจะมีชีวิตในท่อนำไข่ได้ 12-24 ชั่วโมงเท่านั้น หากมีการปฏิสนธิหรือมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ ไข่ที่ได้รับการผสมก็จะกลายเป็นตัวอ่อนไปฝังตัวกับเยื่อบุผนังมดลูก เกิดเป็นการตั้งครรภ์ขึ้น แต่ถ้าไข่ไม่มีการผสมหรือไม่ได้เกิดการปฏิสนธิคือผสมไม่สำเร็จ อีก 14 วันหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นประจำเดือนปกติ

ไข่ไม่ตกอสุจิก็อยู่ในมดลูกได้…ทำให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์

ถึงแม้การมีเพศสัมพันธ์จะไม่ได้ตรงกับวันที่ไข่ตก แต่เมื่ออสุจิเข้าไปในมดลูกแล้วจะสามารถมีชีวิตอยู่ในมดลูกได้อีก 48-72 ชั่วโมง ดังนั้นแม้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันไข่ตก 1-2 วัน ก็ทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้เช่นกัน แต่หากมีหลังวันไข่ตกไปแล้วโอกาสตั้งครรภ์ก็จะลดลงเพราะไข่มีอายุสั้นกว่า

นับวันไข่ตกอย่างไรให้แม่น…เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

ปกติแล้วการนับวันไข่จะตกจะนับในช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่ประจำเดือนรอบใหม่จะมา ซึ่งการจะคำนวณวันตกไข่ให้แม่นๆ ได้นั้น จะใช้ได้เฉพาะกับผู้หญิงที่มีรอบเดือนสม่ำเสมอเท่านั้น เช่น รอบเดือนจะมาทุกๆ 28 วันเสมอ วันไข่ตกก็อยู่ในช่วงวันที่ 14 ของรอบเดือน (นับวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 ของรอบเดือน)

เมื่อนับวันได้แล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ในช่วงก่อนวันตกไข่ประมาณ 2 วัน พูดง่ายๆ ก็คือ ตั้งแต่วันที่ 12 ของรอบเดือน เพราะอสุจิจะมีชีวิตรอผสมไข่อยู่ได้ประมาณ 2 วันก่อนการตกไข่

นอกจากวิธีนับวันจากรอบเดือนแล้ว จะสังเกตวันไข่ตกได้จากการที่มีมูกไหลออกมาจากช่องคลอด เพราะเมื่อไข่ตกจะมีมูกใสๆ ออกมาจากช่องคลอด โดยช่วงนี้จะมีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากที่สุด เรียกได้ว่าเป็นช่วงนาทีทองสำหรับคนที่อยากมีลูกเลยทีเดียว

ประจำเดือนมาไม่ปกติควรปรึกษาแพทย์

สำหรับคนที่มีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติ มาบ้าง ไม่มาบ้าง แนะนำว่าควรเข้ารับการเข้าตรวจเพื่อหาสาเหตุ เพราะการที่ประจำเดือนจะมาหรือไม่นั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุหรือมีโรคแฝงอยู่ ซึ่งไม่เฉพาะแต่ทำให้มีบุตรยากเท่านั้น แต่ยังอาจอันตรายหากไม่ได้รับการตรวจรักษา


ปรึกษาแพทย์


    Related Health Blogs

    Related Doctors