ร่วมงานกับเรา

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
โรงพญาบาลพญาไทศรีราชา

สามารถส่งประวัติส่วนตัว (Resume)
พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพมาที่

payu_chu@phyathai.com

สอบถามเพิ่มเติม

038-317-333 ต่อ 3460

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลการสั่งใช้ยาของแพทย์เข้าระบบ สั่งพิมพ์ฉลากยาอย่างถูกต้อง และจัด-เตรียมยา ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • จบกาารศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานผู้ช่วยเภสัชในโรงพยาบาลหรือร้านยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

  คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
  คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

  รายละเอียดงาน

  ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ และ รายงานพยาบาลหรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที

  คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
  • จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

   คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
   คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

   รายละเอียดงาน

   ช่วยเหลือปฏิบัตการพยาบาลใช้ทักษะ ความรู้ ในงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดี  มีความสุขสบาย ปลอดภัย ตามขอบเขตความรับผิดชอบภายใต้การกำกับควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ

   คุณสมบัติ

   • จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   • บุคลิกภาพดี
   • รักงานบริการ

    คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
    คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

    รายละเอียดงาน

    รับผิดชอบการช่วยเหลือนักรังสีเทคนิคในการให้บริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัยอย่างมีคุณภาพ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันรวมถึง การช่วยดูแล เตรียมตัวผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางรังสีวินิจฉัย

    คุณสมบัติ

    • รักงานบริการ
    • บุคคลิกสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
    • สามารถทำงานเป็นกะได้

     คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
     คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

     รายละเอียดงาน

     ให้บริการลูกค้าต่างชาติที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล

     คุณสมบัติ

     1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
     2. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
     3. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
     4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
     5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และชาวต่างชาติ

      คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
      คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

      รายละเอียดงาน

      ให้บริการลูกค้าต่างชาติที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล

      คุณสมบัติ

      1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
      2. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
      3. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
      4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
      5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และชาวต่างชาติ

       คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
       คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

       รายละเอียดงาน

       ให้บริการลูกค้าต่างชาติที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล

       คุณสมบัติ

       1. วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
       2. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
       3. มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานงาน
       4. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
       5. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่และชาวต่างชาติ

        คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
        คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

        รายละเอียดงาน

        รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย

        คุณสมบัติ

        1. ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
        2. มีประสบการณ์งาน จป.วิชาชีพ 1 ปีขึ้นไป
        3. มีทักษะการสื่อสารประสานงานเป็นอย่างดี
        4. มีทักษะการใช้ MS.Office

         คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
         คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

         รายละเอียดงาน

         ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อน แก่ผู้รับบริการภายใต้การควบคุมกำกับของพยาบาลวิชาชีพบันทึกข้อมูลทางการพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ สังเกตอาการ หรือสิ่งผิดปกติ และ รายงานพยาบาลหรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที

         คุณสมบัติ

         • จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช.
         • จบประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
         • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

          คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
          คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB

          รายละเอียดงาน

          บริหารจัดการและดูแลการดำเนินงานโดยรวมของฝ่ายการเงินและบัญชี รวมถึงการดำเนินงานรายวัน (การรับและการชำระเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร)

          คุณสมบัติ

          • ประสบการณ์ 5-8 ปี ด้านการเงินและการบัญชี
          • ปริญญาตรีสาขาบัญชี / การเงิน
          • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
          • มีประสบการณ์ในธุรกิจดิจิทัลหรือธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
          • ชอบงานที่ท้าทายและสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมเริ่มต้นได้

           คลิกเพื่ออัพโหลด Resume (PDF, Document, Jpg, Png) ขนาดไม่เกิน 2MB
           คลิกเพื่ออัพโหลดภาพสมัครงาน ขนาดไม่เกิน 2MB