โปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนมิถุนายน 2565

ลำดับ รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ
Stand Up
1 2
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์  Physical Examination
2 ตรวจวัดสัญญาณชีพ  Vital Sign
3 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย  BMI
4 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น  Vision Test
5 ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง  Short sight - Long sight Squinting
6 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง  Height & Weight
7 ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray
8 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Electrocardiogram
9 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  Urine Examination
10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  Complete Blood Count
11 ตรวจน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar
12 ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล  Cholesterol
13 ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์  Triglyceride
14 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง  HDL-C
15 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ  Direct LDL
16 ตรวจการทำงานของไต  Creatinin GFR
17 ตรวจการทำงานของไต  BUN
18 ตรวจการทำงานของตับ  SGOT
19 ตรวจการทำงานของตับ  SGPT
20 ตรวจการทำงานของตับ  Alk. Phosphatase
21 ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ  Stool Examination with occult blood
22 ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด HbA1C
23 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
24 ตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร H-pylori
25 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง  Ultrasound Whole Abdomen
26 ตรวจหินปูนที่เกาะผนังหลอดเลือดหัวใจ CT Calcium Scoring  
27 ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบ-ตัน ABI  
  ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน หลัง + สะโพก Bone Density 2 Parts Lumbar spine + Hip   ฟรี
  รายงานผลตรวจสุขภาพ  Physical Report
  คูปองรับประทานอาหารเช้า  Breakfast Coupon
  จำนวนรายการตรวจ 25 รายการ 27 รายการ
  ราคา ปกติ 9,983 18,033
  ราคา โปรโมชั่น 2,990 4,690

โปรแกรมตรวจสุขภาพรายการตรวจเพิ่ม เดือนมิถุนายน 2565

ลำดับ รายการตรวจเพิ่ม  โปรโมชั่น
1 ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ TSH + Free T3 + Free T4 490
2 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งชาย
ลำไส้  + ตับ + ต่อมลูหมาก
CEA + AFP + PSA 690
3 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งหญิง
ลำไส้  + ตับ + รังไข่
CEA + AFP + CA-125 990
4 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน หลัง + สะโพก Bone Density 2 Parts Lumbar spine + Hip 990
5 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 3 ส่วน แขน + หลัง + สะโพก Bone Density 3 Parts Forearrm + Lumbar Spin + Hip 1,390
6 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Ultrasound of Breast or Digital Mammogram 1,690
7 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
Thin Prep Pap Test
Ultrasound of TVS
2,190
8 ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Carotid Doppler Ultrasound 2,690
9 ตรวจเอกซเรย์กระดูกข้อเข่าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 1 ข้าง MRI Knee 5,900