โปรแกรมตรวจสุขภาพวันแม่ คุ้ม x 2
ตรวจได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย
🎯 คุ้มx1 ตรวจสุขภาพเริ่มต้น 2,200 ปกติ 8,607.-
ครอบคลุมการตรวจ หัวใจ มะเร็ง ไขมัน ตับ ไต เบาหวาน

🎯 คุ้มx2 ร่วมกิจกรรมลุ้นรับทองคำ, บัตรเติมน้ำมัน มูลค่ารวม 130,000.-
ร่วมกิจกรรมรับของรางวัลตลอดเทศกาลวันแม่ คลิก
🎯 คุ้มx3 รับสิทธิ์ตรวจฟรีสำหรับผู้ติดตาม
* เงื่อนไขตามที่โรงพยาบาลกำหนด
🎯 เมื่อซื้อโปรแกรมไว้แล้ว สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานสามเดือน นับจากวันที่ชำระเงิน
🎯 หากไม่สะดวกซื้อโปรแกรมผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระเงินในวันที่มารับบริการได้
🎯 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 🎯
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
🎯 โทร. 038-317-333 ต่อ 4127 , 4134
หรือ 088-5000-205
🎯 คลิกซื้อออนไลน์
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LOVE MOM 1 ตรวจ 26 รายการ
🎯 คลิกซื้อออนไลน์
โปรแกรมตรวจสุขภาพ LOVE MOM 2 ตรวจ 28 รายการ
ลำดับ รายการ Love MOM
1 2
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2 ตรวจวัดสัญญาณชีพ Vital Sign
3 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย BMI
4 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น Vision Test
5 ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง Short sight - Long sight Squinting
6 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง Height & Weight
7 ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ Chest X - ray
8 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiogram
9 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ Urine Examination
10 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด Complete Blood Count
11 ตรวจน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar
12 ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล Cholesterol
13 ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ Triglyceride
14 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง HDL-C
15 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ Direct LDL
16 ตรวจการทำงานของไต Creatinin GFR
17 ตรวจการทำงานของไต BUN
18 ตรวจการทำงานของตับ SGOT
19 ตรวจการทำงานของตับ SGPT
20 ตรวจการทำงานของตับ Alk. Phosphatase
21 ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ Stool Examination with occult blood
22 ตรวจหาค่าระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด HbA1C
23 ตรวจระดับกรดยูริค Uric Acid
24 ตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร H-pylori
25 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
26 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
27 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง Ultrasound Whole Abdomen
28 ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบตัน/อุดตัน ABI
สำหรับผู้หญิง ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125 ฟรี ฟรี
สำหรับผู้ชาย ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
รายงานผลตรวจสุขภาพ Physical Report
คูปองรับประทานอาหารเช้า Breakfast Coupon
จำนวนรายการตรวจ 26
รายการ
28
รายการ
ราคา ปกติ 8,607.- 13,317.-
ราคา โปรโมชั่น 2,200.- 4,200.-
ลำดับ รายการตรวจเพิ่ม ราคา
1. ตรวจคัดกรองไวรัส ABC HBsAg + Anti HBs + Anti HBc + Anti HCV + Anti HAV 1,200.-
2. ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบ-ตัน
ECHO
ABI
2,000.-
3. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด
Thin Prep Pap Test
Ultrasound of TVS
2,200.-
4. ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ Carotid Doppler Ultrasound 2,400.-