โปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 2565


ลำดับ รายการตรวจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ก่อนแต่งงาน
หรือก่อนมีบุตร 
LOVE
ชาย หญิง 1 2
1 ตรวจร่างกายโดยแพทย์  Physical Examination    
2 ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์  Gynecologist    
3 ตรวจวัดสัญญาณชีพ  Vital Sign
4 ตรวจวัดดัชนีมวลกาย  BMI
5 ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น  Vision Test
6 ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง  Short sight - Long sight Squinting
7 ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง  Height & Weight
8 ตรวจว่าเคยได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  Anti HBc    
9 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี  Anti HCV    
10 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ  Anti HAV    
11 ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี  HBsAg    
12 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี  Anti HBs    
13 ตรวจหาการติดเชื้อเอดส์  Anti HIV    
14 ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส  VDRL    
15 ตรวจหาภาวะแฝงในโรคธาลัสซีเมีย  Hemoglobin Typing    
16 ตรวจหาหมู่เลือด  ABO Group    
17 ตรวจหาหมู่เลือด  Rh Group    
18 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน  Rubella IgG      
19 ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ  Urine Examination
20 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด  Complete Blood Count
21 ตรวจเอกซ์เรย์ปอดและหัวใจ  Chest X - ray    
22 ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Electrocardiogram    
23 ตรวจน้ำตาลในเลือด  Fasting Blood Sugar    
24 ตรวจไขมันคลอเรสเทอรอล  Cholesterol    
25 ตรวจไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์  Triglyceride    
26 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นสูง  HDL-C    
27 ตรวจไขมันที่มีความหนาแน่นต่ำ  Direct LDL    
28 ตรวจการทำงานของไต  Creatinin GFR    
29 ตรวจการทำงานของไต  BUN    
30 ตรวจการทำงานของตับ  SGOT    
31 ตรวจการทำงานของตับ  SGPT    
32 ตรวจการทำงานของตับ  Alk. Phosphatase    
33 ตรวจเลือดที่ปนมาในอุจาระ  Stool Examination with occult blood    
34 ตรวจหาเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร  H-pylori    
35 ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและล่าง  Ultrasound Whole Abdomen      
36 ตรวจภาวะกระดูกพรุน 2 ส่วน หลังและสะโพก  Bone Density 2 Parts      
  วิตามิน LAVITA สูตรบำรุงผิว LAVITA S.K.VITT Vitamin     ฟรี  
  วิตามิน LAVITA สูตรเสริมภูมิคุ้มกัน LAVITA IMMU-5 Vitamin       ฟรี
  รายงานผลตรวจสุขภาพ  Physical Report
  คูปองรับประทานอาหารเช้า  Breakfast Coupon
  จำนวนรายการตรวจ 18 รายการ 19 รายการ 22 รายการ 24 รายการ
  ราคา ปกติ 13,588 6,657 13,042
  ราคา โปรโมชั่น 5,800 2,500 3,900

รายการตรวจเพิ่มโปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ รายการตรวจเพิ่ม    โปรโมชั่น
1 ตรวจค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือดและตรวจระดับกรดยูริค HbA1C + Uric Acid 300
2 ตรวจคัดกรองภาวะหลอดเลือดตีบ-ตัน ABI 500
3 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งชาย PSA + CEA + AFP 800
4 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งหญิง CA-125 + CEA + AFP 800
5 ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องคลอด Ultrasound of TVS 1,100
6 ตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม Ultrasound of Breast 1,600
7 ตรวจดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram 1,600
8 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echocardiogram :ECHO 1,800