ศูนย์หัวใจ

เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-20.00 น.

ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รักษามาตรฐานการช่วยชีวิต โดยการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดด้วยเวลาเฉลี่ย 39 นาที (มาตรฐานการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด มีโอกาสรอดชีวิตเฉลี่ยเวลาที่ 90 นาที) ครบครันด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยจนเข้าสู่ภาวะปกติ

การบริการต่างๆในศูนย์หัวใจ

1. คลินิคหัวใจ

ให้บริการ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น ภาวะความเสี่ยงด้านโรคหัวใจ เช่น เปิดให้บริการตั้งแต่ 7.00-20.00 น.

การตรวจวินิจฉัยโรค

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography : ECG)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test X)
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Holter
 • การทดสอบระดับประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
 • การตรวจทางหลอดอาหารแบบหลายมิติ
 • การตรวจก่อนและหลังการออกกำลังกาย
 • การตรวจและหลังการกระตุ้นหัวใจ (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังได้)

2. ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Laboratory)

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รักษาโรคหัวใจโดยคำนึงถึงเวลาและผู้ป่วยเป็นหลัก อาทิ

 • การสวนหัวใจ
 • ขยายหลอดเลือดหัวใจโดยลูกโป่งถ่างขยาย (PTCA)
 • ขยายลิ้นหัวใจที่ตีบโดยลูกโป่ง
 • ขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยขดเลือด
 • ฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ
 • ฝังเครื่องเฝ้าดูและกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ (AICD)

3. หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ( CCU)

ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งขั้นวกฤต และในรายที่มีแนวโน้มเรื่องโรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งทีมแพทย์ ทีมพยาบาล เครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังผู้ป่วย ซึ่งลูกค้าจะสามารถมั่นใจได้ว่า อยู่ในสายตาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ

 • เครื่องเฝ้าดูคลื่นหัวใจแบบไร้สาย
 • เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

4. เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูหัวใจ Coordinate nurse

พยาบาลให้คำปรึษาทุกเรื่องหัวใจ ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล โทรติดตามผู้ป่วย เพื่อให้ความรู้ในการรักษาตัว การรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 080-0919009

ปรึกษาแพทย์

  Related Health Blogs

  แพ็คเกจและโปรโมชั่น

  แพ็คเกจทั้งหมด

  Related Doctors