ห้องฉุกเฉิน

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับความปลอดภัย รวดเร็ว ได้มาตรฐานวิชาชีพ

พร้อมให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยกรณี อุบัติเหตุฉุกเฉินทุกกรณี โดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการช่วยเหลือผู้ป่วย ให้พ้นภาวะวิกฤติที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเครื่องช่วยชีวิตที่ทันสมัย มีระบบการฝึกอบรมทีมงานในเรื่องของการรับผู้ป่วยวิกฤติ และการฟื้นคืนชีพอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดระบบ วางแผนการรองรับอุบัติเหตุหมู่ไว้ตามมาตรฐานสากล และมีการฝึกซ้อมร่วมกับหน่อยงานของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และได้ร่วมเป็นเครือข่าย EMS ของกระทรวงสาธารณสุข ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในที่เกิดเหตุและการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ศักยภาพ

1. ทีมแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ชม.

โรงพยาบาลได้จัดทีมแพทย์เฉพาะทางเพื่อช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินของผู้ป่วยในแต่ละสาขาตลอด 24 ชม.

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป
  • ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
  • ศัลยแพทย์ระบบประสาทและไขสันหลังพร้อมผ่าตัดสมอง 24 ชม.
  • อายุรแพทย์
  • กุมารแพทย์
  • แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน
  • แพทย์เวรห้องผู้ป่วยวิกฤต

2. มีระบบทางด่วน (Emergency Tract) ทีมแพทย์เฉพาะทางช่วยเหลือภาวะฉุกเฉิน

  • สวนหัวใจขยายหลอดเลือด
  • ให้ยาละลายลิ่มเลือดในภาวะเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
  • ช่วยฟื้นคืนชีพ

3. มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน

เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า, เครื่อง EKG Monitor, Pulse Oxymeter, Dinamap (เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ) พร้อมรถฉุกเฉินที่มียาสำหรับช่วยชีวิต


4. มีพยาบาลผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง


5. มีห้องสำหรับทำหัตถการเล็ก

เช่น ผ่าไฝ, ผ่าฝี, จี้หูด


6. มีรถพยาบาล (Ambulance)

พร้อมออกบริการ ภายใน 3 นาที จำนวน 3 คัน สามารถรับส่งผู้ป่วยได้ทั่วประเทศ


7. มีระบบ Trauma Code รองรับอุบัติเหตุหมู่


8. ทีมช่วยเหลือในการเบิกค่ารักษาพยาบาล พรบ. ประจำห้องฉุกเฉิน 24 ชม.

ปรึกษาแพทย์