แผนกบริการลูกค้าต่างประเทศ

เปิดให้บริิการ 24 ชั่วโมง

มีเจ้าหน้าที่ ที่เป็นเจ้าของภาษาคอยบริการ อาทิ อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน 24 ชั่วโมง ซึ่งทำหน้าที่เป็นล่าม ผู้มีประสบการณ์มีความเข้าใจ ให้ผู้รับบริการ เพื่อประสิทธิภาพของการรักษาพยาบาล


Deprecated: Function woocommerce_get_page_id is deprecated since version 3.0! Use wc_get_page_id instead. in /var/www/vhosts/phyathai-sriracha.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5383