ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

เปิดให้บริการทุกวัน 8:00-20:00 น.

นำโดยทีมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

รวมไปถึงการบริการที่ครบวงจร เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการ และดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนภาคตะวันออก

การบริการของศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 • บริการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติและโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ
 • ตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นโดยการส่องกล้อง (Esophagogastroduodenoscopy)
 • ตรวจลำไส้ใหญ่โดยการส่องกล้อง (Colonoscopy)
 • ตรวจทางเดินอาหารส่วนต้น (หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร)
 • ตรวจทวารหนักโดยการส่องกล้อง (Procfoscopy)
 • ตรวจความผิดปกติในทางเดินอาหารโดยการตัดชิ้นเนื้อที่ยื่นผิดปกติ (Poly pectomy)
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหารโดยการส่องกล้องและใช้วิธี Urea Breath Test ตรวจทางลมหายใจ (เชื้อ
 • Helicobacter Pylori เป็นเชื้อที่พบอยู่ในกระเพาะอาหารและเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร)
 • หัตถการสำหรับใส่สายให้อาหารในส่วนกระเพาะโดยการส่องกล้อง (ไม่ต้องผ่าตัด) (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินน้ำดีโดยการส่องกล้องและการฉีดสีเพื่อตรวจหาความผิดปกติในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี (Diagnostic ERCP)
 • ตรวจรักษาโรคท่อน้ำดี ได้แก่ โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคนิ่วในท่อน้ำดี โดยการส่องกล้อง (Therapeutic ERPC)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับ ตับอ่อน ถุงน้ำดี
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับอักเสบทุกชนิด
 • ตรวจวินิจฉัยโรคตับแข็ง
 • ตรวจรักษาโรคไขมันคั่งสะสมในตับ
 • ตรวจรักษาโรคตับอ่อนอักเสบ
 • ตรวจรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ
 • การให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบ A และ B

เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ศูนย์ตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง
 • เครื่อง MRI (เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กความเข้มสูง)
 • เครื่อง PT Test (เครื่องเป่าแบคทีเรีย)
 • กล้องส่องทางเดินน้ำดีและท่อตับอ่อน
 • กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
 • เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(CT Scan)
 • ครื่องอัลตร้าซาวด์
 • ห้องส่องกล้อง 4 ห้อง
 • การตรวจทางห้องปฎิบัติการ

โรคระบบทางเดินอาหารและตับที่พบบ่อย

 • โรคระบบทางเดินอาหาร
 • โรคแผลในกระเพาะอาหาร (Peptic Ulcer)
 • โรคลำไส้อักเสบ (Enterocolitis)
 • โรคมะเร็งลำไส้ (Colonic Cancer)
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร (Gastric Cancer)
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร (Esophageal Cancer)
 • โรคมะเร็งทวารหนัก (Rectal Cancer)
 • โรคลำไส้แปรปรวน (Chronic Irritable Bowel Syndrome)
 • ท้องผูกเรื้อรัง (Constipation)
 • โรคกรดไหลย้อนกลับจากกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร (GERD)
 • โรคตับ (Liver disease)
 • โรคตับแข็ง (Cirrhosis)
 • โรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Viral Hepatitis)
 • โรคมะเร็งตับ (Hepatocelluar carocinoma)
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี (Cholangio-Carcinoma)
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี (Gallstones)
 • โรคท่อน้ำดีอักเสบ (Cholangitis)

ปรึกษาแพทย์

  Related Health Blogs

  แพ็คเกจและโปรโมชั่น

  แพ็คเกจทั้งหมด

  Related Doctors