ศูนย์ไตเทียม

เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-20.00 น.

ให้การตรวจรักษาผู้ป่วยไตเทียม ทั้งชนิดเรื้อรัง และเฉียบพลันด้วยเครื่องมือทันสมัย

ซึ่งสามารถให้บริการ ล้างไตแก่ผู้ป่วยได้ถึง 16 คน ในเวลาเดียวกัน โดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง

การบริการในศูนย์ไตเทียม

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา
  • ตัวกรองเลือดแบบสังเคราะห์ประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่สูงกว่ามาตรฐาน AAMI
  • ปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวาง สะอาด สะดวกสบายเพิ่มขึ้น
  • ให้บริการโทรทัศน์ 1 เครื่อง/คน
  • ขณะฟอกเลือดสามารถอ่านหนังสือ นอนหลับพักผ่อนได้
  • ให้บริการฟอกเลือดสิทธิประกันสังคม/สปสช.
  • ให้บริการฟอกเลือดเบิกตรงสวัสดิการราชการ
  • ให้บริการอาหารราคาพิเศษขณะฟอกเลือด
  • ให้บริการฟอกเลือดฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงราคาพิเศษ

ปรึกษาแพทย์

    Related Health Blogs

    Related Doctors