ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-20.00 น.

ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย แม่นยำ แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว