แผนกจักษุ

เปิดให้บริการทุกวัน 8:00-20:00 น.

บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็น ปัญหาเกี่ยวกับดวงตา ด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพ ทันสมัย มีความเที่ยงตรง

มาตรฐานเครื่องมือเทียบเท่าระบบสากล ISO 9001:2000 มีความพร้อมด้วยทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จักษุวิทยา ซึ่งมีความชำนาญ ในการตรวจรักษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาอย่างดียิ่ง 

การบริการในแผนกจักษุ

 • ตรวจวัดสายตา ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีความเที่ยงตรง และวัดความสามารถของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
 • ตรวจวัดสายตาเพื่อการตัดแว่น
 • ตรวจวัดความดันลูกตา
 • ตรวจจอประสาทตา
 • ตรวจรักษาภาวะกล้ามเนื้อตาผิดปกติ
 • ตรวจรักษาอาการ ตาเหล่ ตาเข
 • ตรวจรักษาและผ่าตัด ต้อหิน ต้อเนื้อ
 • ตรวจรักษา โรคเบาหวานขึ้นตา
 • ผ่าตัดสลายต้อกระจก และเปลี่ยนใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 • ผ่าตัดรักษาตาด้วยแสงเลเซอร์ ในกรณีผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอตาระยะลุกลามถุงยึดเลนส์แก้วตาเทียมขุ่นภายหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • ตรวจรักษาอาการติดเชื้อในตาทุกประเภท
 • ตรวจรักษาภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนด

อาการที่ควรปรึกษาจักษุแพทย์

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตให้ปกติสุข ดังนั้นเมื่อท่านมีปัญหา เกี่ยวกับดวงตา จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ท่านไม่ควรมองข้าม การเสียเวลาไปปรึกษาแพทย์เพียงเล็กน้อย ทำให้ท่านมีโอกาสได้ถนอมการมองเห็นไว้คู่กับชีวิตของท่าน ตลอดไป เพราะการที่มีชีวิตอยู่ในโลกมืดนั้น เป็นความทุกข์ทรมาณอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกท่านไม่ควรละเลยปัญหาของดวงตา และไม่ควรแก้ปัญหาของดวงตาอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ ท่านควรมองหาผู้เชี่ยวชาญในการดูแลดวงตาของท่าน

 • การมองเห็นผิดปกติ เช่น มองเห็นแสงสะท้อนมุมใดมุมหนึ่งในตา เห็นแสงเหมือนดาวในขณะที่ลืมตา ตาพร่า ไม่เห็นความแตกต่างของสี มอ
 • ใกล้ไม่เห็น มองไม่เห็นในระยะปกติ
 • อาการปวดกระบอกตา ปวดศีรษะเป็นประจำ
 • ตาโปนไม่ทราบสาเหตุ
 • มีก้อนในตา
 • มีจุดขาวในตาดำ
 • ตาแดง มีขี้ตา
 • ขนตาเข้าแทงในตา
 • ตาแห้ง ไม่มีน้ำตา หรือน้ำตาไหล
 • เปลือกตาแดง อักเสบ
 • มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตา เช่น สารเคมี เศษดิน หิน หรือของแข็งเข้าตา
 • เป็นโรคเบาหวาน
 • ตาเด็กคลอดก่อนกำหนด

ปรึกษาแพทย์

  Related Health Blogs

  Related Doctors