แผนกจิตเวช

ความสุข เกิดจากสภาวะจิตใจและอารมณ์ที่สมดุลย์

ปรึกษาและรักษาปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างมีคุณภาพด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะ

ด้วยความเป็น เพื่อนแท้สุขภาพ เราจึงดูแลท่านทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำคลินิก “กู๊ด ฟิลลิ่ง” เพื่อคอยดูแล ให้คำปรึกษา และบำบัดสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ให้มีความสุขกับการดำเนินชีวิต สำหรับท่านที่ประสบปัญหาต่าง ๆ

ปัญหาสภาพจิตใจที่ควรได้รับการปรึกษา

  • นอนไม่หลับ หลับไม่สนิท วิตกกังวล กระวนกระวาย
  • เบื่อหน่าย หดหู่ ไม่มีความสุข ซึมเศร้า ท้อแท้ ไม่มีสมาธิ หงุดหงิดง่าย
  • กลัวหรือไม่สบายใจในบางสถานการณ์อย่างไม่มีเหตุผล
  • โรคแพนิค
  • หูแว่ว ประสาทหลอน หงุดหงิด อารมณ์รุนแรง
  • ปัญหายาเสพติด เช่น สุรา ยาบ้า บุหรี่

 

ปรึกษาแพทย์

    Related Health Blogs

    Related Doctors