แผนกวิสัญญีวิทยา

เปิดให้บริการ 24 ชม.

มีวิสัญญีแพทย์บริการดมยาและระงับปวดสำหรับการผ่าตัด และทำหัตถการคนไข้ทุกราย 24 ชม

Related Doctors