ศูนย์รังสีวินิจฉัย

เปิดให้บริการ 07:30-20:00 น. ทุกวัน

ด้วยอุปกรณ์การตรวจภาพทางรังสีที่ทันสมัย เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความผิดปกติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

การบริการของศูนย์รังสีวินิจฉัย

  • เอกซเรย์ทั่วไป (General x-ray) เช่นการตรวจ เอกซเรย์ ปอด (Chest x-ray), แขน, ขา, และกระดูกส่วนต่างๆของร่างกาย
  • เอกซเรย์พิเศษ (Special x-ray) เช่น การตรวจเอกซเรย์กระเพาะอาหารด้วยการกลืนแป้ง, การตรวจเอกซเรย์ลำไส้ใหญ่ด้วย การสวนแป้ง, การตรวจระบบขับถ่ายปัสสาวะด้วยการฉีดสารทึบรังสี , การฉีดสีดูท่อนำไข่ในสตรีผู้มีบุตรยาก เป็นต้น
  • เอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT.Scan) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แสดงภาพแบบ 3 มิติ สามารถจับภาพอวัยวะขณะที่เคลื่อนไหว ได้ เช่น หลอดเลือด ลำไส้ หรือภาพ เอกซเรย์สมอง , ทรวงอก , ตับ และอวัยวะอื่น ๆเป็นต้น
  • อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ด้วย เครื่อง อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เช่น ตับ,ถุงน้ำดี, กระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
  • เอกซเรย์เต้านม (Mammogram) เป็นการตรวจเอกซเรย์เต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมโดยเฉพาะ เพื่อหาความผิดปกติของเต้านม , ตำแหน่งของก้อนเนื้องอก และพยาธิสภาพอื่นๆ สามารถมองเห็นก้อนเล็กกว่า 1 เซนติเมตร ซึ่งโรงพยาบาลได้จัดแพทย์และบุคลากรผู้หญิงไว้ให้บริการในการตรวจ
  • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ ความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ ,ลิ้นหัวใจ ด้วยคลื่นความถี่สูง
  • การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer ) เพื่อตรวจหาภาวะกระดูกพรุน

ปรึกษาแพทย์

    Related Doctors