ข้อมูลแพทย์

นพ.เอกลักษณ์ คูณสิริไพบูลย์

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • อนุสาขา:อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคหัวใจ, การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดโรงพยาบาลศิริราช

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง