ข้อมูลแพทย์

นพ.เอกลักษณ์ คูณสิริไพบูลย์

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • อนุสาขา:อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคหัวใจ, การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดโรงพยาบาลศิริราช

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง