ข้อมูลแพทย์

นพ.สัญกฤศ กิจกำจรโภคิน

  • สาขา:เวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ทางทะเล
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • 2533 ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2546 อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
  • 2556 วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์

ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ทางทะเล (การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนประจำเรือด้านแรงงานทางทะเล)

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง