ข้อมูลแพทย์

ทญ.กติยา ศรีระดา

  • สาขา:ทันตแพทย์
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Periodontal(คอร์ส)บริษัท Bio-dent

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง