ข้อมูลแพทย์

ทพญ.สมบุญ ภิญโญภาสกุล

  • สาขา:ทันตแพทย์
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย-อังกฤษ
การศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง