ข้อมูลแพทย์

ทพญ.สมบุญ ภิญโญภาสกุล

  • สาขา:ทันตแพทย์
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย-อังกฤษ
สาขา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง