ข้อมูลแพทย์

นพ.ราชพฤกษ์ พรหมโลก

  • สาขา:โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา รพ.ราชวิถี(กรมการแพทย์)

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง