ข้อมูลแพทย์

นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:English, Thai
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมระยะสั้น อาชีวเวชศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง