ข้อมูลแพทย์

นพ.บัญชา ยศธนายน

  • สาขา:อายุรศาสตร์
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • 2538 ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • 2542 วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง