ข้อมูลแพทย์

นพ.วันชัย แจ่มวุฒิปรีชา

  • สาขา:สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:English, Thai
การศึกษา
  • 2525 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2530 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูตินรีเวชศาตร์ รพ.ราชวิถี

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง