ข้อมูลแพทย์

พญ.จุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม

  • สาขา:สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • อนุสาขา:ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น
การศึกษา
  • 25-- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์
  • 2555 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขา สูตินรีเวชศาตร์
  • 25-- ประกาศนียบัตรตรวจคัดกรองความผิดปกติทารกในครรภ์ และตรวจหัวใจทารกในครรภ์ รพ.มหาวิทยาลัยโชวะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • 2563 ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • 2563 ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลฉางเกิง ประเทศไต้หวัน

บทสัมภาษณ์แพทย์

พญ.จุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม

ด้วยความรักในอาชีพ และความจริงใจที่มีต่อคนไข้ คุณหมอจึงดูแลรักษาคนไข้อย่างละเอียดรอบคอบ และพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องสุขภาพ

พญ.จุฑาทิพย์ สินยอดเยี่ยม สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากนั้นคุณหมอได้ศึกษาต่อวุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่โรงพยาบาลราชวิถี

และยังได้ไปศึกษาดูงานด้านการตรวจคัดกรองความผิดปกติทารกในครรภ์ และตรวจหัวใจทารกในครรภ์ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโชวะ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการศึกษาและฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านการสแกนและอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์โดยเฉพาะ

ในด้านนรีเวชนั้น คุณหมอยังได้ศึกษาเพิ่มเติม โดยได้รับประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลฉางเกิง ประเทศไต้หวัน อีกด้วย คุณหมอได้เล่าถึงแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการศึกษาว่า…

จริงๆ แล้วหมอรู้สึกชอบและมีความถนัดในการทำหัตถการเป็นพิเศษ การได้รักษาคนไข้ในห้องผ่าตัดก็เป็นการทำงานที่มีความสุข ซึ่งก่อนที่หมอจะศึกษาต่อทางด้านนี้ หมอมองว่าแผนกนี้น่าจะเป็นอะไรที่อบอวลไปด้วยความสุข เพราะเกี่ยวกับการถือกำเนิดทารก มีบรรยากาศของความแฮปปี้เต็มไปหมด แต่พอได้เข้ามาเรียนแบบลงลึกจริงๆ ก็พบว่ามันมีสองฝั่ง คือมีฝั่งสูติและฝั่งนรีเวช ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโรคค่อนข้างเยอะเลย ยิ่งพอได้มาทำงานจริงๆ ก็พบว่าเราชอบและสนใจด้านนรีเวชเป็นพิเศษ เพราะรู้สึกว่าน่าตื่นเต้นและท้าทาย ประกอบกับหมอมีความชอบด้านการผ่าตัดอยู่แล้ว จึงรู้สึกทำได้ดีและมีความสุข

ดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และผ่าตัดโรคทางนรีเวช

ปัจจุบันคุณหมอจุฑาทิพย์ เป็นสูตินรีแพทย์ อยู่ที่แผนกสูติ-นรีเวชของโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ซึ่งในด้านสูติ คุณหมอจะดูแลครอบคลุมในส่วนของการฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ ทำคลอด ด้วยกระบวนการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐาน เมื่อคุณแม่มาฝากครรภ์ตั้งแต่ครั้งแรกก็จะมีการทำอัลตราซาวด์เพื่อประเมินสุขภาพทารก ซึ่งคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในการทำอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ จากนั้นจะเฝ้าติดตามดูการเจริญเติบโตและตรวจหาความผิดปกติตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

ส่วนในด้านนรีเวชนั้น ก็จะดูแลคนไข้สตรีทั่วไป และคนไข้กลุ่มที่ต้องใช้การส่องกล้องตรวจหรือรักษา…

“ในช่วงหลังๆ มานี้ หมอจะรักษาคนไข้โดยใช้เทคนิคการส่องกล้องเป็นหลัก ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะแฮปปี้และประทับใจกับผลการรักษา บางคนบอกว่าผ่าตัดไปแล้วเหมือนไม่ได้ผ่า เพราะไม่รู้สึกเจ็บเลย บางคนในตอนแรกๆ จะกลัวการผ่าตัดมาก แต่พอผ่าตัดเสร็จเรียบร้อย ปรากฏว่าแฮปปี้มาก ไม่เจ็บไม่ปวด ทั้งอาการที่เคยทุกข์ทรมานจากโรคก็หมดไป ทำให้มีความสุขในการใช้ชีวิต ซึ่งนอกจากจะเป็นความสุขของคนไข้แล้ว ยังเป็นความสุขของหมอด้วย

โรคที่หมอรักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกมดลูก ซีสต์ ถุงน้ำรังไข่ โดยเฉพาะเมื่อคนไข้ต้องการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่งเทคโนโลยีการส่องกล้องเป็นทางเลือกการผ่าตัดอีกทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมมากพอสมควร แถมคนไข้ยังเจ็บปวดน้อยลง มีแผลที่เล็กมาก ฟื้นตัวได้ไว ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนานอีกด้วย”

ทักษะทางภาษาและประสบการณ์การศึกษา สู่การดูแลคนไข้ที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ตั้งอยู่ในเขตเมืองอุตสาหกรรม จึงมีคนไข้ชาวญี่ปุ่นมาให้คุณหมอจุฑาทิพย์ รักษาค่อนข้างมาก เนื่องจากคุณหมอสามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นกับคนไข้ได้ด้วย…

“หมอมีคนไข้ชาวญี่ปุ่นทั้งในส่วนสูติและนรีเวชค่อนข้างเยอะ ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ารู้สึกแฮปปี้ที่ได้คุยกับหมอโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านล่าม แต่ที่หมอสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ดีก็เพราะหมอเคยไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตอนนั้นหมอเน้นศึกษาด้านการอัลตราซาวด์ ซึ่งมีความแตกต่างกับของไทยเราอยู่พอสมควร คือที่นั่นเขาจะนำเทคโนโลยีเข้ามาประเมินเด็กทารกและลงในรายละเอียดมากกว่า มีงานวิจัยรวมถึงนำผลการศึกษามาใช้เยอะ และยังมีการวางแผนสำหรับอนาคตว่าควรจะทำอัลตราซาวด์ในทิศทางไหนเพื่อให้วินิจฉัยสุขภาพของเด็กได้ดีที่สุด

ซึ่งในช่วงระหว่างรอยต่อที่หมอกำลังจะไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยโชวะ หมอมีโอกาสได้ไปลงเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย ทำให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ ที่นั่นคนส่วนใหญ่จะไม่พูดภาษาอังกฤษกัน แม้แต่ศัพท์ทางการแพทย์ก็ใช้เป็นภาษาญี่ปุ่น พอเขาเห็นว่าเราพอจะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ เขาก็กล้าที่จะเข้ามาพูดคุยและช่วยอธิบาย นับเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ได้ทั้งความรู้และมิตรไมตรี  ทั้งความรู้และภาษาหมอก็ยังนำมาใช้อยู่ในทุกวันนี้”

มุมมองของการเป็นสูตินรีแพทย์ที่ดี

นับถึงปัจจุบัน (2564) คุณหมอจุฑาทิพย์ เป็นสูตินรีแพทย์มากว่า 9 ปี ทั้งด้วยความรักในอาชีพ และความจริงใจที่มีต่อคนไข้ คุณหมอจึงดูแลรักษาคนไข้อย่างละเอียดรอบคอบ และพร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆ เรื่องสุขภาพ…

“หมอคิดว่าการพูดคุยกับคนไข้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหลังจากทำการตรวจวินิจฉัยจนระบุรู้ถึงตัวโรคได้แล้ว หมอจะต้องซื่อสัตย์และอธิบายอย่างตรงไปตรงมาทั้งตัวโรคและทางเลือกในการรักษา เพื่อให้คนไข้ได้ทราบอย่างรอบด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคนไข้”

หมอจะรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้รักษาคนไข้หายจากโรค หรือมีอาการดีขึ้นและพ้นจากความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง