ข้อมูลแพทย์

พญ.สุภลักษณ์ ตันติทวีโชค

  • สาขา:จักษุวิทยา
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย-อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง