ข้อมูลแพทย์

พญ.ปริญดา พุ่มดอกไม้

  • สาขา:กุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย
สาขา
  • 25xx แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2552 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง