ข้อมูลแพทย์

พญ.รัญชนก วัฒโย

  • สาขา:กุมารเวชศาสตร์
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • 2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 2556 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง