ข้อมูลแพทย์

พญ.ศิริประภัศร์ ณ อุทัย

  • สาขา:กุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง