ข้อมูลแพทย์

พญ.ศิริประภัศร์-ณ-อุทัย

  • สาขา:กุมารเวชศาสตร์
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:ไทย - อังกฤษ
การศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง