ข้อมูลแพทย์

นพ.กิตติคุณ จอมใจ

  • สาขา:วิสัญญีวิทยา
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
การศึกษา
  • 2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • 2559 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

America Heart Association Advanced Cardiovascular
Life Support (ACLS) program (2019)

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง