ข้อมูลแพทย์

นพ.ศักดิ์ดา อำนวยเดชกร

  • สาขา:วิสัญญีวิทยา
  • อนุสาขา:อนุสาขา วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก
  • ภาษา:English, Thai
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิสัญญีแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง