ข้อมูลแพทย์

นพ.กฤษฎา พจนสุวรรณชัย

  • สาขา:ศัลยศาสตร์
  • ภาษา:ไทย อังกฤษ
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

ข้อมูลสุขภาพ

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง