ข้อมูลแพทย์

พญ.สุภาพร ธีรพันธุวัฒน์

  • สาขา:รังสีวิทยาวินิจฉัย
  • อนุสาขา:-
  • ภาษา:English, Thai
สาขา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ผู้เกี่ยวข้อง