ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (Bone Density) 2 ส่วน (กระดูกสันหลัง และ สะโพก)

ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (Bone Density) 2 ส่วน (กระดูกสันหลัง และ สะโพก)

สิ้นสุด 31/8/2024
ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน (Bone Density) 2 ส่วน (กระดูกสันหลัง และ สะโพก) 1,390

การตรวจกระดูกพรุน จะทำโดยการใช้รังสีเอกซเรย์พลังงานต่ำ ตรวจดูความหนาแน่นของกระดูก ใช้เวลาไม่นาน ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และได้ผลที่ชัดเจน เหมาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง

📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2567
  4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป , สตรีวัยหมดประจำเดือน , ผู้ที่ได้รับยาสเตียลอยด์มาเป็นเวลานาน


ข้อมูลสุขภาพ