ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองมะเร็งต้านม ฟรี ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (Thin Prep Pap Test) + (Digital Mammogram) + CA-125

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองมะเร็งต้านม ฟรี ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (Thin Prep Pap Test) + (Digital Mammogram) + CA-125

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจคัดกรองมะเร็งต้านม ฟรี ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (Thin Prep Pap Test) + (Digital Mammogram) + CA-125 4,390

มะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงทุกคนควรได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันโรคและรักษาตั้งแต่ระยะแรก แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือผู้หญิงบางคนมีความอายที่จะเข้ารับการตรวจภายใน ทำให้เสียโอกาสในการตรวจพบรอยโรคระยะแรก หรือรอยโรคระยะก่อนลุกลาม ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรปรับทัศนคติเกี่ยวกับการตรวจภายใน ละความอายที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยเฉพาะผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งควรเข้ารับการตรวจตั้งแต่อายุ 25 ปี

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด สามารถลด อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง สามารถตรวจคัดกรองด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ที่ยังไม่แสดงอาการ ผู้หญิงบางคนที่ไม่มีความเสี่ยงก็มีโอกาสเกิดโรคได้ จึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี

Cancer Antigen 125 (CA 125) – ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA 125 เป็นตัวช่วยบ่งชี้ในการคัดกรองมะเร็งรังไข่ และสามารถใช้ติดตามระยะโรคของผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ โดยอาจพบค่า CA 125 สูงกว่าปกติในผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือผู้ที่มีอาการอักเสบในช่องท้อง ฯลฯ โดยค่าปกติของจะอยู่ที่ระดับ 0-35 ยูนิต/มิลลิลิตร อีกทั้งยังสามารถใช้ตรวจเพื่อเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็งรังไข่ได้อีกด้วย และหากต้องการตรวจคัดกรองมะเร็งรังไข่แนะนำให้ทำร่วมกับการอัลตราซาวด์เพื่อการตรวจป้องกันอย่างครอบคลุม

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ