ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป

สิ้นสุด 31/8/2024
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) สำหรับอายุ 35 ปีขึ้นไป 2,700

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม เป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด สามารถลด อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมได้ ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป มีประวัติครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง สามารถตรวจคัดกรองด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ที่ยังไม่แสดงอาการ ผู้หญิงบางคนที่ไม่มีความเสี่ยงก็มีโอกาสเกิดโรคได้ จึงควรให้ความสำคัญกับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกปี

📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
  4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ