ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA)

ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA)

ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA) 3,200

รายละเอียดแพ็กเกจ

การตรวจมะเร็งปากมดลูก Thinprep + HPV Test ดียังไง?
เมื่อการตรวจภายใน เก็บตัวอย่างเซลล์บริเวณปากมดลูกเพื่อหาเซลล์ผิดปกติ ตรวจควบคู่กับการค้นหาสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส HPV (Human Papillomavirus Virus) จะทำให้การตรวจคัดกรองมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยประเมินความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะก่อนเป็นมะเร็ง

แพ็กเกจนี้เหมาะกับใคร?

ผู้หญิงอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป หรือผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว ควรได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยทุก 1 ปี แต่ถ้าตรวจพบว่าติดเชื้อชนิดความเสี่ยงสูง แพทย์จะนัดตรวจซ้ำทุก 6 เดือน

รายการตรวจ

ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกหาเชื้อ HPV (Thin Prep Plus HPV DNA)

เงื่อนไขการรับบริการ

  1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
  4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ