ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST)

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST)

ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (EST) 3,200

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test)

ข้อดี : สามารถตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจได้
ข้อจำกัด : ไม่สามารถมองเห็นโครงสร้างหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ รวมทั้งไม่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพข้อเข่า
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่น ผู้สูบบุหรี่จัด ผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หรือผู้ที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกบ่อยๆ จากการออกแรงหรือออกกำลังกาย หรือผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง แต่อายุมากกว่า 40 ปี

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography)

ข้อดี : สามารถมองเห็นโครงสร้างหัวใจ ตรวจดูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ ได้
ข้อจำกัด : ไม่สามารถมองเห็นลักษณะทางกายภาพของหลอดเลือดหัวใจได้ รวมทั้งไม่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะอ้วน เพราะไขมันอาจขัดขวางคลื่นความถี่สูง
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่มีอาการหอบ เหนื่อย หายใจลำบาก และผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ