ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (คร.5) โปรแกรม A

ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือเดินทะเล สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี

ตรวจสุขภาพคนประจำเรือ (คร.5) โปรแกรม A 2,500

รายการตรวจ

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ( Physical Examination )
 2. ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ ( Dental Examination )
 3. วัดความดันโลหิต ชีพจร ( Blood Pressure Vital signs )
 4. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ( Weight & Hight )
 5. ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย ( BMI )
 6. ตรวจตาบอดสี ( Ishihara Test )
 7. ตรวจประเมินระดับการมองเห็น ( VA )
 8. ตรวจลานสายตา ( CTVF )
 9. ตรวจการได้ยิน ( Audiogram )
 10. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )
 11. ตรวจปัสสาวะ ( Urine Examination )
 12. ตรวจเอกซเรย์ปอด ( Chest X-Ray )

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการ

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. Seaman Book
 3. Passport ตัวจริง (หากเดินเรือไปต่างประเทศ)
 4. กรณีสวมแว่นตา ผู้รับบริการควรนำแว่นตามาในวันตรวจ


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ