ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 35-49 ปี)

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 35-49 ปี)

สิ้นสุด 31/12/2024
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 35-49 ปี) 12,500

รายการตรวจ
1. ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
7. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
8. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
9. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
10. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
11. ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
12. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
13. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
14. ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase)
15. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH)
16. ตรวจกรดยูริค – โรคเก๊าท์ (Uric Acid)
17. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งล่าไส้ (CEA)
18. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
19. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
20. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
21. ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Thyroid)
22. ตรวจปัสสาวะ (UA)
23. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
24. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
26. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
8. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ