ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 50-59 ปี)

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 50-59 ปี)

สิ้นสุด 31/12/2024
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้หญิง 50-59 ปี) 20,900

รายการตรวจ
1. ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
2. ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
3. ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ (Eye Screening by Ophthalmologist)
4. ตรวจคัดกรองการได้ยิน (Hearing Test)
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
6. ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
7. ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
8. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
9. ตรวจระดับไขมันดีในเลือด (HDL)
10. ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด (LDL)
11. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
12. ตรวจการทํางานของไต (BUN)
13 ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)
14. ตรวจการทํางานของไต (eGFR)
15. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
16. ตรวจการทํางานของตับ (SGOT)
17. ตรวจการทํางานของตับ (SGPT)
18. ตรวจการทํางานของตับ (Alk Phosphatase)
19. ตรวจการทํางานของตับ (Total Protein)
20. ตรวจการทํางานของตับ (Bilirubin)
21. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
22. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T3)
23. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (Free T4)
24. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลําไส้ใหญ่ (CEA)
25. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
26. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
27. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
28. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)
29. พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้า (Breast Physical Examination)
30. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin prep)
31. พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช (Gynaecologist Physician Examination)
32. เอกชเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
33. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
34. ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
35. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test)
36. ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง (Carotid Doppler)
37. ตรวจภาวะกระดูกพรุน Bone Densitometry (Lumbar Hip)

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
8. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ
ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ