ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)

ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป)

สิ้นสุด 31/12/2024
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย (ผู้ชาย 60 ปีขึ้นไป) 25,500

รายการตรวจ
– ชักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์
– ตรวจวัดพื้นฐาน, วัดสัญญาณชีพ, หาค่าดัชนีมวลกาย (Vital Signs, BMI)
– เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
– ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
– ตรวจสุขภาพหัวใจ (EST or ECHO) *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
– ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด (ABI)
– ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)
– ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์ (Ultrasound Neck&Thyroid)
– ตรวจภาวะกระดูกพรุน (Bone Densitometry)
– ตรวจปัสสาวะ (UA)
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
– ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (FBS)
– ตรวจระดับนํ้าตาลสะสมในเลือด (HbA1c)
– ตรวจการทํางานของไต (BUN, Creatinine)
– ตรวจการทํางานของตับ (SGOT, SGPT, Alk Phosphatase, Total Protein, Albumin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin, Gamma GT)
– ตรวจดูการทำงานของตับอ่อน Amlase (P-Amylase)
– ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง (hsCRP)
– ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด (Sodium, Potassium, Chloride, CO2)
– ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride)
– ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
– ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์ (TSH, Free T3, Free T4)
– ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testosterone)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (LH)
– ตรวจระดับฮอร์โมน (FSH)
– ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด (DHEAs)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร (CEA)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
– ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
– ตรวจระดับกรดโฟลิก (Folic Acid)
– ตรวจวิตามิน บี 12 (Vitamin B12)
– ตรวจระดับวิตามินดี (Vitamin D)
– ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Auto Refractor Keratometer/ Time)
– ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer Without Contact/ Time)
– ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์
– ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
– ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ Audiologist [N]
– ตรวจอุจจาระ (Stool Examination)
– ตรวจภาวะเลือดออกในอุจจาระ (Occult Blood)

เงื่อนไข
1. ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
4. แพ็กเกจดังกล่าว สำหรับผู้เข้ารับบริการชาวไทย หรือชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย (Expat) หรือแต่งงานมีครอบครัวเป็นชาวไทยเท่านั้น
5. กรุณางดอาหารและน้ำดื่มก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
6. เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ กรุณานัดหมายล่วงหน้า ได้ที่ application Health up หรือ Phyathai Call Center 1772
7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
8. กรุณาแสดง ใบยืนยันคำสั่งซื้อ หรือแจ้งเลขออเดอร์ ก่อนเข้ารับบริการตรวจ
ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ