ตรวจสุขภาพ Health up Celebration ( Buy 1 Get 1)

ตรวจสุขภาพ Health up Celebration ( Buy 1 Get 1)

สิ้นสุด 31/8/2024
ตรวจสุขภาพ Health up Celebration ( Buy 1 Get 1) 5,500

รายการตรวจ

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Physical Examination
 2. วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Vital sign
 3. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray
 4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar (FBS)
 5. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 6. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด Uric Acid
 7. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
 8. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
 9. ตรวจระดับไขมันในเลิอด (ไขมันชนิดดี) HDL-Cholesterol
 10. ตรวจระดับไขมันในเลือด (ไขมันชนิดไม่ดี) LDL-Cholesterol
 11. ตรวจการทำงานของตับ SGOT
 12. SGPT
 13. Alk Phosphalase
 14. ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด CBC
 15. ตรวจปัสสาวะ Urine Examination (UA)
 16. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 17. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. ราคาแพ็คเกจนี้สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่ทำงานหรือมีสามีและภรรยาเป็นชาวไทยเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Up Celebrate 1 แถม 1 ดังกล่าว ลูกค้าต้องเข้ารับบริการพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน ในวันเวลาเดียวกันที่ท่านประสงค์เข้ารับบริการ หากลูกค้าไม่สะดวกเข้ารับบริการพร้อมกัน หรือพบว่าลูกค้าเข้ารับบริการเพียง 1 ท่าน ทางโรงพยาบาลจะตัดสิทธิ์การเข้ารับบริการอีก 1 ท่านทันที
 3. ระยะเวลาเข้ารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567- 30 กันยายน 2567 กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 4. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
 5. โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ลูกค้าได้รับคูปองอาหารท่านละ 1 ใบ
 6. ราคาดังกล่าวไม่รวมสมุดรายงานผล เนื่องจากโปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ดูผลผ่านแอพพลิเคชั่น Health Up เท่านั้น หากลูกค้าต้องการสมุดรายงานผลจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่โรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับบริการเป็นผู้กำหนด
 7. ผู้เข้ารับบริการ กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ หรือติดต่อ Phyathai call Center 1772
 8. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ ยาประจำตัว สามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ควรนำเอกสารติดตัวมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์
 9. งดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูง งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อการตรวจ
 10. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่นได้ และ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 11. ราคาดังกล่าว ไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
 12. แสดงหลักฐานการชำระเงิน ปริ้นหรือโชว์หน้าจอโทรศัพท์หน้าคำสั่งซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ในวันเข้ารับบริการ
 13. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายสาขาได้ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ