ตรวจหามะเร็ง 5 ชนิด SPOT-MAS

ตรวจหามะเร็ง 5 ชนิด SPOT-MAS

สิ้นสุด 30/6/2024
ตรวจหามะเร็ง 5 ชนิด SPOT-MAS 11,000

SPOT-MAS ตรวจเลือดหา methylation ของยีนที่เกี่ยวกับมะเร็ง เพื่อตรวจหามะเร็ง 5 ชนิด (มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ และมะเร็งกระเพาะอาหาร) ในระยะเริ่มต้น ด้วยเทคโนโลยี Circulating tumour DNA (ctDNA) with unique SPOT-MAS technology และ Next-generation sequencing

เงื่อนไขที่ไม่สามารถรับการคัดกรองด้วย SPOT-MAS (Exclusion Criteria)
1. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
2. มีอาการและอาการแสดงของมะเร็ง แม้ยังไม่เคยได้รับการตรวจจากแพทย์
3. อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์
4. มีประวัติการปลูกถ่ายไขกระดูก หรือการถ่ายเลือดภายใน 3 เดือน

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
2. ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจทุกครั้ง
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ