ตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก

ตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก

ตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก 22,500

แต่งงานมาเป็นปี… ไม่มีลูกซักที ตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก

รายการตรวจ

ฝ่ายหญิง

  1. ตรวจฮอร์โมนการทำงานของรังไข่ (ฮอร์โมน E2, FSH, LH, Prolactin, AMH) (ตรวจวันที่ 2-3 ของประจำเดือน)
  2. ตรวจฉีดสีดูท่อนำไข่ (ตรวจหลังประจำเดือนหมดสนิท 2-3 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน และงดการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่หมดประจำเดือนจนถึงวันฉีดสี)
  3. ตรวจเลือดดูฮอร์โมนการตกไข่ ตรวจระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) ถ้ารอบเดือนนั้นมีไข่ตกได้ จะมีระดับของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนสูง ถ้าตรวจไม่พบแสดงว่าในรอบเดือนนั้นไม่มีการตกไข่ (ตรวจวันที่ 22 ของประจำเดือน)
  4. ฟังผลการตรวจในข้อ 1-3 และอัลตร้าซาวน์ดูความผิดปกติของมดลูก โดยคุณหมอจะนัดในวันที่ 2 หรือ 3 ของรอบเดือนถัดไป

ฝ่ายชาย

  1. ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ 1 ครั้ง (งดการหลั่งน้ำเชื้อประมาณ 3 วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ)
  2. ตรวจการแตกหัก DNA ของตัวอสุจิ (Halo Sperm)


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ