ตรวจหาสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือนและภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ (Ultrasound of TVS+CA-125+E2+FSH+TSH+Prolactin)

ตรวจหาสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือนและภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ (Ultrasound of TVS+CA-125+E2+FSH+TSH+Prolactin)

สิ้นสุด 31/8/2024
ตรวจหาสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือนและภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ (Ultrasound of TVS+CA-125+E2+FSH+TSH+Prolactin) 3,500

ตรวจหาสาเหตุอาการปวดท้องประจำเดือนและภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติ

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและพบสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง Physical Examination by OB – GYN
 2. ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ US. Vergina
 3. ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125
 4. ตรวจฮอร์โมน Estradiol
 5. ตรวจฮอร์โมน Follicl Stimulating Hormone
 6. ตรวจฮอร์โมน Thyroid Stimulating Hormone
 7. ตรวจฮอร์โมน Prolactin Hormone

📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
 2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
 4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
 5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อมูลสุขภาพ

แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ