ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านลมหายใจ (UBT)

ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านลมหายใจ (UBT)

สิ้นสุด 31/8/2024
ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารผ่านลมหายใจ (UBT) 2,500

Urea Breath Test (UBT) เป็นการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า “Helicobacter pylori (H.pylori)” ในกระเพาะอาหารที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดพยาธิในกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น

นอกจากนี้ H.pylori ยังเป็นตัวการของ การเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งการตรวจสามารถทำได้โดยการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาของเชื้อแบคทีเรีย H.pylori ที่มีเอนไซม์ Urease เข้าสู่กระแสเลือดถูกขับมาที่ปอดและขับออกสู่ภายนอกโดยลมหายใจ จึงเป็นหนึ่งในการตรวจที่สำคัญ เพราะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องชัดเจน

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

  1. งดน้ำและอาหาร 6-8 ชั่วโมงก่อนรับบริการ
  2. งดยาฆ่าเชื้อ ยาลดกรด ยาเคลือบกระเพาะทุกชนิด อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนรับบริการ
  3. งดตรวจในภาวะหญิงตั้งครรภ์

📌เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. ใช้บริการได้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เท่านั้น
  2. ราคาโปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  3. สามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินซื้อ
  4. กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
  5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


แพ็คเกจที่คุณอาจสนใจ